Síť mateřských center vyzývá do „souboje“ společnosti přátelské rodině v Olomouckém kraji

29. 06. 2016

Síť mateřských center již po jedenácté vybízí společnosti, aby se přihlásily do soutěže Společnost přátelská rodině. Organizace tak mají příležitost bezplatně projít auditem a získat nejen certifikát, ale také cenná doporučení pro změny ve firemní kultuře. 25 dosud oceněných firem v Olomouckém kraji získá zdravou konkurenci.

Krajské kolo soutěže proběhne letos pod záštitou Mgr. Yvony Kubjátové, náměstkyně hejtmana pro sociální záležitosti.

Firmy se mohou přihlásit do 15. 7. 2016, v průběhu července až srpna projdou procesem hodnocení. Zájemci o účast v soutěži dostanou dotazník a následně dojde k hodnocení na místě. Výsledky šetření posoudí odborná porota složená z expertů v oblasti personalistiky a rovných příležitostí.

„Metodiku hodnocení s novým názvem Strategie podpory rodiny jako konkurenční výhoda jsme propracovali tak, aby odrážela současné potřeby rodin a zároveň motivovala firmy se přihlásit. Situace na trhu práce se totiž začíná měnit, a tak se zaměstnávat budou muset naučit přijímat zaměstnance a zaměstnankyně – obrazně řečeno – i s jejich rodinami, aby se jim podařilo udržet si kvalitní odborníky a odbornice,“ vysvětluje Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center a genderová expertka.

A manažerka projektu Jiřina Chlebovská dodává: „V letošním roce bychom se chtěli zaměřit také na neziskové organizace. Zapomíná se totiž, že to jsou také zaměstnavatelské subjekty a že vytvářejí nezanedbatelný počet pracovních míst. Stejně tak je známo, že v neziskovém sektoru se daří nabízet flexibilní formy práce mnohem častěji než v komerční sféře.“

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 17. září 2016 u jezera Poděbrady, kde bude připravena doprovodná akce pro rodiny s dětmi „Za jeden provaz“, na které firmy obdrží zprávu, která bude zahrnovat jak popis stavu, tak i doporučení, co může organizace ve své firemní kultuře změnit a jak.

Zájemci se mohou hlásit u krajské koordinátorky Sítě MC Lucie Migalové: lucie.migalova@materska-centra.cz

Kontakt: Rut Kolínská, 603 271 561

Rovný není stejný

Cílem projektu podpořeného Úřadem vlády ČR je vytvářet v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování pracovního, osobního a rodinného života, a to prostřednictvím osvědčených nástrojů jako je pozitivní motivace zaměstnavatelů (soutěž Společnost přátelská rodině), šíření příkladů dobré praxe a vzájemná výměnu zkušeností mezi zaměstnanci i zaměstnavateli (diskusní setkání, bulletin). Projekt počítá se zapojením minimálně 210 osob z cílových skupin a minimálně 40 různých organizací (www.family-friendly.cz).

---

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC, z toho 14 v Olomouckém kraji. Více: www.materska-centra.cz.

Společnost přátelská rodině


Poslední změna 29. 06. 2016 12:34:40

© Krajský úřad Olomouckého kraje