Setkání s lidmi se zdravotním postižením a dalšími, kteří hájí práva lidí s postižením

23. 01. 2018

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph. D., realizuje setkání s lidmi se zdravotním postižením a dalšími, kteří hájí práva lidí s postižením.  Cílem tohoto setkání je představit novou působnost ochránkyně, která od ledna letošního roku zastává roli monitorovacího orgánu pro naplňování závazků zakotvených Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.  S účastníky setkání by pak ochránkyně ráda diskutovala témata, kterým by se měla v rámci monitorovací činnosti zabývat. V rámci setkání pak bude možné nominovat členy do Poradního orgánu, který ochránkyně následně jmenuje.

Setkání by mělo proběhnout 12. února 2018 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Registrace bude možná několika způsoby: elektronicky na odkaze http://www.click4survey.cz/s/17286/1fa4881d.

Dále pak prostřednictvím Barbory Antonovičové, tel: 542 542 231, antonovicova@ochrance.cz.

Soubor typu pdfPozvánka_12.2.2018_Brno(395,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPozvánka_12.2.2018_Brno_easy read(546 kB)stáhnout


Poslední změna 23. 01. 2018 12:50:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje