Setkání na téma možnosti ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obce bez zřízené obecní policie

05. 04. 2023

Vážené starostky, vážení starostové,

 

dovolujeme si Vás informovat o iniciativě Ministerstva vnitra ČR a PČR přípravy organizovaní Setkávání zástupců místních samospráv, zástupců PČR a dalších relevantních subjektů za účelem řešení aktuálních témat v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Tato iniciativa navazuje na pozitivní zkušenosti z realizace workshopů v roce 2021 v rámci Bilaterální iniciativy a klíčové aktivity č. 4 PDP 4 Programu Vnitřní věci financovaného z Norských fondů 2014-2021. Setkání jsou koncipována jako dvoudenní, a především prezenční setkání s účastí přibližně 40 zástupců orgánů územní samosprávy, městských a obecních policií, věcně příslušných útvarů MV ČR a PČR a dalších relevantních subjektů. Cílem není nahrazovat již ustálené komunikační platformy a pracovní skupiny v této problematice, ale doplnit a poskytnout příležitost pro osobní setkání s cílem otevřené komunikace a sdílení dobré praxe, a především zahájení diskuze.

MV ČR plánuje první setkání ve dnech 12. a 13. června 2023 v Hotelu Jánošík (Špindlerův mlýn), a to na téma Možnosti ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obce bez zřízené obecní policie. Cílovou skupinou tohoto setkání by měli být především starostové, místostarostové, členové zastupitelstva a další zástupci zejména malých obcí bez zřízené obecní/městské policie či bez uzavřených koordinačních dohod s PČR. MV ČR předpokládá, že by se mohli zúčastnit zástupci přibližně 15 takových obcí (max. 30 osob). O první setkání projevilo zájem a podporu také naše vedení MV i PČR.

V rámci jednání MV a PČR byly identifikována témata pro toto první setkání, které by mohly být relevantní a mohly by Vás, jako účastníky, zajímat. Jedná se např.  o téma  regulace místních záležitostí veřejného pořádku prostřednictvím obecně závazných vyhlášek, využití map kriminality, přínos kamerových systémů, využití koordinačních dohod, představení příkladů dobré praxe v podobě úspěšných projektů či zhodnocení aktuálního způsobu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochrany majetku na území obcí bez zřízené obecní policie (z hlediska PČR).

Samozřejmě, záměrem MV ČR není prezentovat jen dobré výsledky, ale zabývat se i problémy, se kterými se obce mohou potýkat či se v budoucnu obávat (při identifikaci témat se jako další relevantní téma objevila potřeba omezení veřejného osvětlení v rámci šetření rozpočtu a možný vliv na situační prevenci kriminality). Rádi bychom, aby součástí bylo i určité zhodnocení vnímané úrovně zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ochrany majetku na území obcí bez zřízené obecní policie z pohledu těchto obcí.

Dovolujeme si proto na Vás obrátit a v případě zájmu Vás prosím o zaslání návrhu možných zájemců zejména malých obcí bez zřízené obecní/městské policie či bez uzavřených koordinačních dohod s PČR, kteří by mohli představit vlastní aktivity v této oblasti nebo samozřejmě i těch, kteří naopak nové možnosti hledají či se potýkají s relevantními problémy.

Prosím o zaslání případné účastni na email: m.polacek@olkraj.cz nejpozději 18.4.2023.

Děkujeme za spolupráci


Poslední změna 05. 04. 2023 15:13:22