Seminář - Podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů pro rok 2018

05. 01. 2018

V souvislosti s vyhlášením dotačního programu Podpora cestovního ruchu a zahraničních vztahů pro rok 2018 bych Vás rád informoval o pořádání semináře pro potenciální žadatele o dotaci. Seminář se uskuteční ve čtvrtek  18. 1. 2018 v 14:00, v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje (2. NP, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc). Během semináře budou představeny dotační tituly pověřenými administrátory jednotlivých titulů a bude též prostor pro zodpovězení Vašich dotazů. Níže naleznete program semináře. Předpokládaná doba trvání max. 1,5 hod.

Vaši účast prosím potvrďte na e-mail t.weber@kr-olomoucky.cz .

 

Program semináře:

Ovládání internetové aplikace Portál komunikace pro občany (V. Müller)

Web: https://www.kr-olomoucky.cz/portal-komunikace-pro-obcany-formulare-zadosti-cvicna-zadost-manual-pro-vyplneni-zadosti-cl-4062.html

 

Jednotlivé dotační tituly:

Dotační titul č. 1 – Nadregionální akce cestovního ruchu (T. Weber)

Web: https://www.kr-olomoucky.cz/nadregionalni-akce-cestovniho-ruchu-prijem-zadosti-19-1-31-1-cl-4177.html

 

Dotační titul č. 2 – Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje (J. Tetera)

Web: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-rozvoje-zahranicnich-vztahu-olomouckeho-kraje-prijem-zadosti-19-1-31-1-cl-4178.html

 

Dotační titul č. 3 – Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji (D. Smékalová)

Web: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-zkvalitneni-sluzeb-turistickych-informacnich-center-v-olomouckem-kraji-prijem-zadosti-19-1-31-1-cl-4179.html

 

Dotační titul č. 4 – Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava (T. Weber)

Web: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-cestovniho-ruchu-v-turistickych-regionech-jeseniky-a-stredni-morava-prijem-zadosti-1-2-28-2-cl-4180.html

 

Dotační titul č. 5 – Podpora kinematografie v  turistických regionech Jeseníky a Střední Morava (D. Smékalová)

Web: https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-kinematografie-v-turistickych-regionech-jeseniky-a-stredni-morava-prijem-zadosti-1-2-28-2-cl-4181.html

 

Další informace k dotačním programům Olomouckého kraje pro rok 2018 naleznete na:

https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-dotacni-programy-2018-cl-4059.html

 

kvetina.jpg


Poslední změna 16. 01. 2018 15:32:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje