Seminář o neverbální komunikaci při řízení neziskových organizací

23. 09. 2020

Po letní pauze jsme úspěšně navázali na konání seminářů pro nestátní neziskové organizace. Lektorka Bc. Milada Šnajdrová si tentokrát přichystala téma týkající se neverbální komunikace.

Semináře proběhly ve dnech 21. až 23. září proběhly na tradičních místech v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci, v šumperské Charitě a v Alfě Handicap v Přerově, a i přes nejistou epidemiologickou situaci byl o účast četný zájem.

Účastníci semináře se seznámili se základy neverbální komunikace a ověřili si, že mimoslovní signály na nás prozradí často daleko více než naše slova. Dozvěděli se, jaká gesta na jednání používat a která určitě ne či jakou barvu oblečení volit ke které příležitosti. Hosté si také vyzkoušeli neverbální komunikaci v kontaktu s kolegy.

 

Těšíme se na Vás na dalších zajímavých seminářích, nejbližší pro vás plánujeme již na polovinu října!

Olomouc 21.9.
Olomouc 21.9.
Olomouc 21.9.
Olomouc 21.9.


Poslední změna 23. 09. 2020 12:03:11