Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2018/2019

11. 09. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro školní rok 2018/2019 vyhlásilo rozvojový program, jehož cílem je zvýšení kvality odborného vzdělávání v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i díky samotné unikátnosti a tradice daného oboru, považovat za potřebné a nenahraditelné. Finanční prostředky mají přispět k pokrytí zvýšených nákladů na vzdělávání žáků z důvodu potřeb dělení víceoborových tříd na skupiny podle oborů vzdělání v odborných předmětech/oblastech a z důvodu nižšího počtu žáků v jednooborových třídách.

Úplné znění rozvojového programu je k dispozici níže spolu se vzorem žádosti o zapojení školy do rozvojového programu a seznamem oborů podporovaných v Olomouckém kraji. V případě zájmu o získání finančních prostředků postupujte dle pokynů uvedených v dokumentu „Vzor žádosti a pokyny pro školy“.

Informace o rozvojovém programu naleznete také na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-odborneho-vzdelavani-na-rok-2018

Soubor typu pdfVyhlášení rozvojového programu(2,9 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor žádosti a pokyny pro školy(27,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxSeznam podporovaných oborů(13 kB)stáhnout


Poslední změna 11. 09. 2018 14:44:45

© Krajský úřad Olomouckého kraje