Rok informatiky 2018

07. 06. 2018

Tradiční setkání všech, pro které je důležitá či zajímavá elektronizace veřejné správy v ČR proběhlo tento rok 30. 5. 2018 – 1. 6. 2018 v Libereckém kraji. Zástupci informatiky Olomouckého kraje se této akce každoročně účastní.  V rámci jedné konference spolu diskutují zástupci ministerstev, krajů, měst a obcí. Výměna zkušeností, pohledů na společná témata a příklady dobré praxe jsou užitečným zdrojem inspirací pro všechny účastníky konference. Přítomnost pracovníků ministerstev poskytuje zpětnou vazbu oběma stranám a pomáhá vyjasnit řadu problémů. Tématy letošního setkání byly následující oblasti: eIDAS a Portál občana (odbor eGovernment, MV ČR), eIDENTITA (SZR), Umělá inteligence (Microsoft)

V rámci programu vystoupili zástupci jednotlivých krajů se stručnou informací o aktuálním dění v oblasti informatiky, dosažených úspěších a právě řešených projektech.


Poslední změna 07. 06. 2018 08:26:30

© Krajský úřad Olomouckého kraje