Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace

08. 12. 2017

V Olomouci se ve čtvrtek 7. prosince uskutečnilo už jedenácté zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje. Zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce a dalších organizací projednávali plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje a seznam investičních priorit škol.

„Seznam obsahuje 70 projektových záměrů škol, které mohou požádat o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu a ostatních podpůrných nástrojů kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Pavel Šoltys.     

Další bod programu konference se týkal místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v kraji. Účastníci diskutovali o rozdělení území kraje a schválili devět subjektů, které budou předkládat projekt do výzvy na místní akční plány II. 

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj Zdeněk Opravil přiblížil přípravy Česka na nové programové období EU po roce 2020. „Stěžejní pro další práci je květen 2018, kdy bude ze strany Evropské komise zveřejněn objem finančních prostředků určených pro kohezní politiku“, upozornil Opravil.

Jednání se zúčastnili také zástupci měst a venkova, pro které je dobrá dotační politika předpokladem dalšího rozvoje. „Regionální stálá konference je místem, kde se budou požadavky na zacílení kohezní politiky EU po roce 2020 diskutovat a projednávat“, uvedl Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.  

Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace
Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace
Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace
Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace
Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace
Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace
Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace
Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace
Regionální konference řešila rozvoj škol a dotace


Poslední změna 08. 12. 2017 08:17:46

© Krajský úřad Olomouckého kraje