Program Interreg EUROPE vyhlásil 4. výzvu

16. 05. 2018

Program meziregionální spolupráce Interreg EUROPE vyhlásil 4. výzvu, která je otevřena od 7. května 2018 do 22. června 2018 12:00 SEČ. Zájemci mohou podávat projektové žádosti do programu přes elektronický systém iOLF. Žádosti budou schvalovány nejdříve koncem roku 2018.

S největší pravděpodobností se jedná o poslední výzvu, program dává k dispozici zbývající alokaci podle priorit. Otevřeny jsou tedy všechny priority, kdy nejvíce financí zbývá v prioritě č. 3. Rozložení financí: Výzkum a inovace (8,7 mil. EUR), MSP konkurenceschopnost (18,8 mil. EUR), Nízkouhlíkové hospodářství (26,0 mil. EUR), Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů (21,0 mil. EUR).

Ve 4. výzvě dochází k několika změnám: je vyžadováno geografické pokrytí partnerů podle nových pravidel, klade se důraz na výsledky projektů, fáze 2 projektu je zkrácena na 1 rok a počítá se se zjednodušenými platbami. Více informací naleznete zde na stránkách programu, v upraveném Programovém manuálu a v balíčku pro 4. výzvu.


Poslední změna 16. 05. 2018 08:28:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje