Prodloužení lhůty pro příjem žádostí o podporu z 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města

11. 01. 2024

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo lhůtu pro příjem žádostí o podporu z 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony až do 14. února 2024. Resort chce žadatelům umožnit podávat kvalitně připravené projektové záměry. Další prodloužení lhůty se nepředpokládá.

Výzva „Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony” se zaměřuje na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G. Podporovány budou aktivity zejména v oblastech bezpečnosti veřejných prostranství, městské mobility, elektronického zdravotnictví a vzdělávání. Mezi oprávněné žadatele patří především územně samosprávné celky, veřejné orgány, veřejnoprávní a soukromé subjekty působící v podporovaných oblastech. Z Národního plánu obnovy na to MMR vyčlenilo 610 milionů korun.

Detailní informace a dokumentaci k vyhlášené výzvě naleznete na webových stránkách MMR https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/prodluzujeme-lhutu-pro-prijem-zadosti-do-vyzvy-dem.

V případě dotazů kontaktujte smart@mmr.gov.cz


Poslední změna 11. 01. 2024 15:08:00