Přípravy na GDPR vrcholí

21. 05. 2018

Odbor informatiky provádí závěrečné analýzy informačních systémů z hlediska podmínek GDPR. Je posuzováno několik desítek systémů od personálních přes ekonomické až po evidenční. Požadavky GDPR kladou na informatiku velké nároky, které se dotýkají úprav samotných systémů při anonymizaci osobních a citlivých osobních údajů, kromě toho dojde ke změnám v procesu údržby a administrace těchto systémů. Jde tady o zavedení nových formem reportování a záznamů o přístupech oprávněných uživatelů ke konkrétním datům. Zavedení GDPR povýší míru zabezpečení informačních systémů, požaduje pravidelné testování zranitelnosti systémů, penetrační testy a celkově přísnější vedení protokolů a provozních záznamů.


Poslední změna 21. 05. 2018 13:20:43

© Krajský úřad Olomouckého kraje