Pozvánka na VÁNOČNÍ KONCERT

06. 12. 2017

SVĚTLO  VE  TMĚ  Oblastní odbočky SONS Olomouc

si vás dovolují pozvat na VÁNOČNÍ KONCERT v kapucínském kostele Zvěstování Páně
na Dolním náměstí v Olomouci ve čtvrtek 28. 12. 2017od 18:00.

Vystoupí vokálně – instrumentální soubor: Musica pro Sancta Cecilia

Soubor se zaměřuje na interpretaci hudby z období gotiky, renesance  a baroka, vystupuje převážně v menších kostelech a komorních sálech, kde stará hudba nachází nejvhodnější duchovní dimenzi. Všichni členové se práci v souboru věnují ve svém volném čase. Většina z nich vyučuje na hudebních školách v Praze a jejím blízkém okolí. Soubor vznikl v roce1992 na půdě pražské Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy pro zrakově postižené. 

Soubor je složen převážně z absolventů této školy. Název souboru byl vybrán podle patronky hudebníků Svaté Cecilie. Obdiv k hudebnímu a literárnímu dílu člena jindřichohradecké komunity řádu Tovaryšstva Ježíšova Adama Václava Michny z Otradovic (1600 - 1676) se postupně stal jedním ze stavebních pilířů repertoáru souboru.

Vstupenky - přímo na místě koncertu nebo po domluvě v kanceláři odbočky (585 427 750). Členové odbočky, ZTP a ZTP/P 50 Kč, ostatní 100 Kč.

Koncert finančně podpořilo Statutární město Olomouc a proběhne
pod záštitou primátora Olomou
ce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Budeme rádi, najdete-li si chvilku času a přijdete se s námi potěšit nevšedním hudebním zážitkem.

Program koncertu:

Adam Václav Michna z Otradovic

 • Svatoroční muzika
 • Druhá adventní - Rorate coeli

Jan Trojan Turnovský

 • (Franusův kancionál) - Všichni věrní křesťané
 • Franusův kancionál (1505) - Andělové, andělové
 • Franusův kancionál - In natali Domino

Bedřich Bridel

 • Zavítej k nám Dítě milé

Adam Václav Michna z Otradovic

 • Svatoroční muzika
 • Na nové léto
 • O Očišťování blahoslavené Panny Marie

Intermezzo I. masopustní veselí - tanec

Giovanni Gastoldi - Balletti A tre (4 5)

 • Lo sdegnato, Il tedesco

Adam Václav Michna z Otradovic

 • Svatoroční muzika
 • O slavném vzkříšení Pána Jezu Krista, spasitele a vykupitele našeho
 • Opět jiná o svatém Jiří
 • Vítání svatého ducha do srdce

G. F. Haendel

 • Allegro II. Věta - sonáta C dur

Giovanni Piereluigi da Palestrina

 • text sv. Bernard z Clairvaux (1090 – 1153)
 • Jezu! Rex admirabilis

hudba anonym, text Wojciech Basaeus z Szczebrzeszyna (16. století)

 • Nowe lato

 

TĚŠÍME SE NA VÁS

Všem přejeme krásné a požehnané Vánoce a šťastný nový rok.

Pracovníci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Oblastní odbočka Olomouc

Musica pro Sancta Cecilia
Soubor typu pdfVánoční koncert(212,2 kB)stáhnout


Poslední změna 06. 12. 2017 09:59:26

© Krajský úřad Olomouckého kraje