Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

18. 12. 2017

Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

 

Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,

vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v pondělí 18. prosince 2017 od 10:00 hod., v budově Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10 (velký zasedací sál), proběhne 8. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Zákon neukládá městským a obecním úřadům povinnost vyvěsit program na úředních deskách. Přesto v zájmu informovanosti občanů kraje uvítáme zveřejnění informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje na informační vývěsce vašeho úřadu.

Podkladové materiály naleznete zde.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 18-12-17 ke stažení zde.

 

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.


Poslední změna 12. 12. 2017 07:13:56

© Krajský úřad Olomouckého kraje