Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

24. 09. 2018

Další zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje proběhne dne 24. 9. 2018. Návrh programu zasedání a podkladové materiály budou zveřejněny ve čtvrtek 13. 9. 2018.

Veřejnost má možnost seznámit se s podkladovými materiály pro jednání už v době přípravy zasedání, a to průběžně pomocí aplikace Olomoucký Kraj Zastupitelstvo. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play – Aplikace. Podrobnosti o aplikaci naleznete na stránkách INFOPORTÁLU PRO OBČANA zde.

Materiály v podobě po schválení na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 24. 9. 2018 budou k dispozici nejpozději 9. 10. 2018, a to včetně čísla přijatého usnesení. Schválené materiály naleznete na webové stránce krajského zastupitelstva v části Podkladové materiály ZOK.

 


Poslední změna 09. 07. 2018 13:45:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje