Poskytování informací o kandidátech voleb

01. 09. 2009

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v roce 2006 Stanovisko č. 6/2006 k problematice nahlížení do kandidátních listin a poskytování informací o kandidátech voleb do obecních zastupitelstev. Dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů informace o kandidátech lze poskytovat až po rozhodnutí o registraci kandidátní listiny a po zveřejnění tohoto rozhodnutí v souladu se zvláštní právní úpravou, tj. zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. Stejný principiální postup při poskytování informací o kandidátech voleb je aplikován i u ostatních druhů voleb.

Odbor správní a legislativní, oddělení správní


Poslední změna 19. 02. 2014 13:23:57