Pohyb a relaxace pro osoby se zdravotním postižením v jedinečném a netradičním prostředí

09. 01. 2018

Pohyb, pohyb, pohyb. Tisíckrát omílané slovo, které je skloňováno ve všech pádech jako základní podmínka zachování zdraví. Ale o jeho prospěšnosti v době, kdy jsme zdraví již pozbyli, se již tolik nemluví. Stejně jako o faktu, že osoby se zdravotním postižením zůstávají velmi často izolovány
v domácím prostředí bez možnosti výběru takovéto aktivity, protože bývají pro člověka s invalidním nebo starobním důchodem velmi nákladnou záležitostí.

Z tohoto důvodu se rozhodla organizace Povzbuzení, z. s. zrealizovat projekt Kurzy pohybových aktivit a animačních programů pro OZP. Cílem projektu je aktivizace osob se zdravotním postižením a seniorů a poskytnutí jim pozitivních zážitků a prevence jejich sociální izolace. Projekt je zaměřen na rozvoj smyslů, fantazie a vztahů v kolektivu, k čemuž přispívá jedinečná atmosféra, kterou mohou účastníci zažít díky prostoru Snoezelen. “Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a hmatových podnětů vytvořit bezpečné stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční. Pozitivní účinky snoezelen prostředí na kvalitu života klientů byly prokázány již v mnoha výzkumech”, vysvětluje Mgr. Jana Málková, předsedkyně spolku. A dále dodává: “Děkujeme Statutárnímu městu Olomouc za podporu tohoto projektu, který pomáhá zlepšovat nejen fyzické ale i psychické zdraví u této cílové skupiny osob.

Během kurzu se účastníci mohou těšit na dvě aktivity. Tou první je kurz pohybových aktivit obsahujících prvky jógy a rehabilitačního cvičení, které velmi zkušená lektorka upravuje individuálně potřebám jednotlivých účastníků. Druhou velmi atraktivní aktivitou jsou zážitkové animační programy zaměřené na rozvoj smyslů. Jejich tematicky laděný program je laděn dle přání skupiny. Vybírat je možné z oblastí vesmír, podmořský svět, tajemství lesa, Afrika, apod.). Tyto programy jsou organizovány ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, které působí na území města Olomouce.

Multismyslové centrum Snoezelen Olomouc najdete v bezbariérových prostorách historického domu na Mariánské ulici č. 7. Zájemci o cvičení se mohou hlásit na tel.: 734 549 248 a na
e-mailu: info@povzbuzeni.cz

 

Aktuální informace o programu centra Snoezelen Olomouc naleznete na facebooku https://www.facebook.com/snoezelen.olomouc/?ref=br_rs nebo na webových stránkách http://www.povzbuzeni.cz/.

 

Kontaktní osoba: Jana Málková, tel.: 605292274, jana@povzbuzeni.cz

 

Multismyslové relaxační centrum


Poslední změna 09. 01. 2018 08:45:29

© Krajský úřad Olomouckého kraje