Otevřená data

29. 05. 2014

Otevřená data (Open Data) jsou data, která zveřejňuje veřejná správa, jsou k dispozici pro kohokoliv, nikdo o ně nežádá, ale rovnou je využívá a jejich využívání se nijak neomezuje, nekontroluje ani nesleduje. Otevřená data jsou publikována, aby je mohly dále využívat ostatní orgány veřejné správy i další právní subjekty a soukromé osoby.

Veřejná správa disponuje ale i celou řadou dat, která ze své podstaty nejsou veřejná, respektive jsou nějakou právní formou chráněna (třeba osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů apod.). Takováto data pochopitelně nelze považovat za otevřená data, nicméně statistická a agregovaná data z nich v souladu se zmocněním vytvořená již otevřenými daty být mohou (například počet obyvatel v obci jako statistické číslo, nikoliv však jako jejich seznam).

Otevřená data jsou data zveřejněná na Internetu, která jsou
• úplná,
• snadno dostupná,
• strojově čitelná,
• používající standardy s volně dostupnou specifikací,
• zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení,
• dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.

Požadavky na podmínky užití otevřených dat:
• neomezují jejich uživatele ve způsobu použití dat,
• opravňují uživatele k jejich dalšímu šíření,
• musí být uveden autor dat (i při dalším šíření),
• při dalším šíření musí i ostatní uživatelé mít stejná oprávnění s daty nakládat - během šíření dat nesmí dojít např. k omezení jejich využití pouze pro nekomerční účely.

Problémy v této oblasti
1. Neexistuje regulační rámec pro otevřená data a jejich rozsah.
2. Neexistuje česká právní definice toho, co to jsou otevřená data.
3. Veřejná správa neumí s otevřenými daty dostatečně pracovat (neumí je publikovat a neumí je využívat).
4. Nejsou dostatečně popsány rozdíly mezi „otevřenými daty“ a „daty poskytovanými dle svobodného přístupu k informacím“.
5. Neexistuje model klasifikace a třídění otevřených dat dle jejich datových sad.
6. Principy interoperability na úrovni EU se teprve tvoří.
7. Musíme si uvědomit, že data nepublikujeme pro sebe.


Poslední změna 29. 05. 2014 08:27:24

© Krajský úřad Olomouckého kraje