Oprávnění k poskytování zdravotních služeb - vzor podání

Soubor typu pdfžádost fyzická osoba(721,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfžádost fyzická osoba speciální(724,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfžádost - právnická osoba(728,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfžádost - právnická osoba - speciální(733,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfprohlášení žadatele - poskytovatele(494,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfprohlášení odborného zástupce(556,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfprohlášení o věcném a technickém vybavení(572,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfosnova seznamu zdravotnických pracovníků(516,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfdodatek A k žádosti(502,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfdodatek B k žádosti(365,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfdodatek C k žádosti(513,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfžádost o oprávnění - organizační složka státu nebo USC(727,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfžádost o oprávnění - organizační složka státu nebo USC - speciální(731,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfŽádost o povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení(335,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfzměna oprávnění(339,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfodejmutí oprávnění(273,3 kB)stáhnout


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00