Olomoucký kraj se účastní mezinárodního projektu REALM

17. 02. 2012

Olomoucký kraj se v letošním roce připojí k 14 evropským regionům a zúčastní se mezinárodního projektu britského regionu Hampshire, Bruselské vzdělávací služby a Sdružení evropských regionů AER nazvaného REALM. Projekt se zaměřuje na vzdělávání dospělých a klade si za cíl vytvořit síť odborníků na celoživotní vzdělávání. Peníze na projekt uvolnila Evropská unie z programu Grundtvig.

„Evropská komise vyhlásila rok 2012 za Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Proto si myslím, že načasování účasti v projektu je přínosné. Pro Olomoucký kraj jde rozhodně o nový a zajímavý impuls v době, kdy občané s rostoucím věkem nenacházejí vždy příležitosti odpovídající jejich představám a schopnostem. Věřím, že tento mezinárodní projekt ukáže nové cesty a přispěje ke kvalitě života právě této skupině,“ uvedl náměstek hejtmana Michael Fischer.

Projekt byl Olomouckému kraji zprostředkován prostřednictvím sdružení OK4EU, jenž zastupuje zájmy kraje v Bruselu. Kraj bude v projektu reprezentován zástupci Univerzity Palackého v Olomouci, která je jedním ze zakládajících členů sdružení.


Poslední změna 17. 02. 2012 09:32:15

© Krajský úřad Olomouckého kraje