OK4EU seznámilo studenty s pracovními příležitostmi v Evropské unii

29. 04. 2016

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se v Olomouci uskutečnil vzdělávací seminář pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří studují na Katedře rozvojových studií. Program byl zaměřen na představení vybraných organizací a institucí, ve kterých studenti mohou získat budoucí pracovní uplatnění, ať již formou stáže a praxe nebo po skončení studia i pracovní pozice.

V úvodu semináře vystoupila personalistka, která studentům poradila, jak mají napsat životopis a motivační dopis či jak se správně připravit na pracovní pohovor. O pracovních příležitostech hovořila zástupkyně neziskové organizace Člověk v tísni nebo zástupci Charity České republiky. V průběhu odpoledne diskutovali studenti se zástupkyněmi organizace Greenpeace, Sluňákov či European Association for Local Democracy. V závěru semináře bylo představeno sdružení OK4EU, které studenty seznámilo s možnostmi pracovních stáží v institucích a poradních orgánech Evropské unie. Jako doplněk akce si studenti mohli prakticky vyzkoušet assessment centrum, které je stále častěji součástí výběrových řízení.

„Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje získávání zahraničních zkušeností. Od roku 2012 finančně napomáhá studentům, kteří absolvují pracovní stáž v bruselské kanceláři Zastoupení Olomouckého kraje při EU. Celkem se stáže v Bruselu zúčastnilo již 8 studentů,“ uvádí 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Michael Fischer.   

Seminář spoluorganizovalo zájmové sdružení právnických osob OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj při Evropské unii. Další připravovanou aktivitou, která se uskuteční v Olomouci pro zástupce kraje, měst, obcí a neziskového sektoru, bude v pondělí 2. 5. 2016 seminář o komunitárním Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

Štěpán Krajča

OK4EU

OK4EU seznámilo studenty s pracovními příležitostmi v Evropské unii
OK4EU seznámilo studenty s pracovními příležitostmi v Evropské unii
OK4EU seznámilo studenty s pracovními příležitostmi v Evropské unii
OK4EU seznámilo studenty s pracovními příležitostmi v Evropské unii


Poslední změna 29. 04. 2016 10:04:01

© Krajský úřad Olomouckého kraje