Odbor informačních technologií připojil pracoviště Vědecké knihovny v Olomouci Hejčíně na optický kabel

11. 04. 2023

Odbor informačních technologií připojil pracoviště Vědecké knihovny v Olomouci Hejčíně na optický kabel. Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší signály ve směru své podélné osy. Optická vlákna jsou široce využívána v komunikacích, kde umožňují přenos na delší vzdálenosti a při vyšších přenosových rychlostech dat než jiné formy komunikace. Optické vlákno propojuje archiv vědecké knihovny na ulici Tomkova s technologickým centrem na ulici Jeremenkova v délce 4,8 km. Propojení zajišťuje možnost komunikace KDJ (krajská digitalizační jednotka) a datového uložiště v technologickém centru.


Poslední změna 11. 04. 2023 09:43:57