Ochrana osobních údajů

17. 06. 2014

Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č. 101/2001Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy. Zákon rozlišuje osoby, které zpracovávají osobní údaje jiných lidí (tzv. správce nebo zpracovatel osobních údajů) a dále osoby, jejichž osobní údaje správci a zpracovatelé zpracovávají (tzv. subjekty údajů). Správcům a zpracovatelům jsou při ochraně osobních údajů ukládány především povinnosti, zatímco subjektům údajů jsou dána práva.

Vybrali jsme pro vás rychlý přehled pojmů a nejběžnějších situací, se kterými se v běžné praxi setkáváme. Podrobnější informace se dočtete na stránkách o ochraně osobních údajů: http://www.oou.cz/

 

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Zpracováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel s osobními údaji provádí. (Zaměstnavatel, který skladuje životopisy uchazečů o práci, provádí zpracování osobních údajů, jelikož osobní údaje uchazečů o zaměstnání uchovává.)

Účel zpracování osobních údajů je důvod, kvůli kterému správce zpracovává osobní údaje. Správce osobních údajů má vždy povinnost stanovit účel, prostředky a způsob zpracování. Účel zpracování není totéž co souhlas se zpracováním osobních údajů.

Povinnost shromažďovat osobní údaje otevřeně znamená zákaz shromažďování osobních údajů pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti.

Povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu znamená, že shromažďovat více osobních údajů, než je potřeba, je zakázáno.

Doba uchovávání osobních údajů musí korespondovat s účelem zpracování osobních údajů.

Kamerový systém je prostředkem zpracování osobních údajů. Na umístění kamer, které snímají určitý prostor, je třeba osoby, které by mohly být snímány, vždy upozornit. Na provozování kamerového systému, kde není prováděn záznam obrazu, se zákon o ochraně osobních údajů nevztahuje.

Zaměstnanci, správce nebo zpracovatelé mají povinnost mlčenlivosti ohledně osobních údajů, s nimiž se při výkonu své práce seznámili, aniž by se k plnění této povinnosti smluvně zavázali, neboť tato povinnost vyplývá přímo ze zákona. Povinnost mlčenlivosti mají i brigádníci.

Zpracovávat osobní údaje za pomocí zpracovatele může správce osobních údajů kdykoli, pokud má uzavřenou se zpracovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zveřejnit fotografie zaměstnanců na internetu, aby zákazníci viděli, kdo ve firmě pracuje, může zaměstnavatel pouze s výslovným souhlasem zaměstnanců.

Uveřejnit fotografie zaměstnanců na internetu za účelem lepší prezentace firmy předpokládá souhlas zaměstnanců a plnění oznamovací povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat.


Poslední změna 17. 06. 2014 09:06:36

© Krajský úřad Olomouckého kraje