Obce a neziskové organizace mohou získat dotaci na projekty z oblasti cestovního ruchu

15. 01. 2013

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil výzvu na sběr projektových záměrů z oblasti cestovního ruchu. Výzva je určena obcím a svazkům obcí, organizacím zřizovaným kraji nebo obcemi, nestátním neziskovým organizacím a zájmovým sdružením právnických osob. Zájemci mohou do 12. února úřadu zasílat návrhy na připravované projekty.

Podporovanými aktivitami budou projekty zaměřené na modernizaci a výstavbu nové infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, rozvoj a obnovu sportovních areálů pro cestovní ruch a na projekty stavebních úprav kulturních a technických památek a kulturních zajímavostí s prokazatelnou vazbou na cestovní ruch.

V případě dostatečného zájmu o tento typ projektů bude vyhlášena standardní výzva k předkládání projektových žádostí z ROP Střední Morava a žadatelům tak bude umožněno získat dotaci z Evropské unie na realizaci jejich projektu. V opačném případě budou finanční prostředky převedeny na jiné oblasti podpory ROP Střední Morava.

Formulář projektového záměru je k dispozici v příloze, případně na www.olkraj.cz/partnerstvi. Další informace poskytne Lucie Pitronová (l.pitronova@kr-olomoucky.cz, 585 508 314, 725 006 088).

Soubor typu .pdfVýzva na sběr projektových záměrů(116 kB)stáhnout
Soubor typu .docxFormulář projektového záměru(36 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 15. 01. 2013 14:59:58