Nové výukové video zveřejněno na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL

01. 02. 2018

Společný sekretariát programu zveřejnil na kanále Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL nové výukové video s informacemi k prioritní ose 3 Vzdělání a kvalifikace. Doporučujeme jeho shlédnutí žadatelům připravujícím projektovou žádost v oblasti vzdělávání.

Video je k dispozici zde: https://youtu.be/1cAm48F3nd0.


Poslední změna 01. 02. 2018 14:10:52

© Krajský úřad Olomouckého kraje