Nemocnice Olomouckého kraje a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistenky ředitele

11. 04. 2023

Požadavky:

 • středoškolské vzdělání ekonomického směru
 • odborná praxe v ekonomické oblasti  minimálně 3 roky; znalost práce na PC (MS OFFICE) – Excel, Word, Outlook, Datové schránky,
 • výborná znalost českého jazyka
 • samostatnost spolehlivost, velká pečlivost, důslednost, schopnost zorganizovat si práci, dotahovat věci do konce a přizpůsobovat se změnám; trestní bezúhonnost; zdravotní způsobilost.

Náplň práce:     

 • zajišťuje korespondenci společnosti a evidenci pošty
 • zajišťuje správu databáze majetku Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., tzn. porovnává evidenci majetku společnosti s evidencí AGEL Středomoravské nemocniční a.s.,
 • administrativně zajišťuje vedení agendy při pořizování nového majetku podle schváleného návrhu reinvestic (vystavení objednávky, kontrola věcné správnosti faktur a jejich kompletace s objednávkou, zajištění souhlasu s úhradou faktur na základě protokolu o převzetí majetku poskytovatelem zdravotní péče, zajištění předání protokolu o zařazení majetku do užívání), přitom aktivně spolupracuje se smluvním partnerem pro účetní a daňové poradenství a se smluvním partnerem, který majetek užívá
 • vede evidenci o vyřazování majetku podle přílohy ke smlouvě o reinvesticích ve směrnici o nakládání s nepotřebných a neupotřebitelným majetkem
 • vede evidenci soupisů výsledků inventur
 • vede evidenci převodu majetku mezi nemocnicemi u investičního majetku a reinvestic pořizovaných z prostředků za nájem
 • provádí archivaci a skartaci podle platných právních předpisů a směrnic
 • v rámci výkonu své funkce ovládá svěřenou výpočetní techniku
 • při plnění úkolů se řídí také předpisy Olomouckého kraje pro zpracování materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje, jako jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
 • vkládá data na profil zadavatele a do registru smluv
 • provádí fakturaci u reinvestic
 • zapojuje se do vedení datové schránky a spisové služby
 • administruje pojistné události v rámci pojištění movitého majetku
 • zajišťuje zásobování společnosti spotřebním materiálem
 • zajišťuje evidenci příspěvku na stravu.

Informace na tel. 739 624 223

Přihlášky do VŘ formou životopisu do 26.4.2023 na email: rednok@olkraj.cz


Poslední změna 11. 04. 2023 12:04:44