Mikroregion Němčicko

IČ: 69724326
Vznik: 27.08.1999
Sídlo svazku obcí: Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou

Orgány svazku obcí:

  • dozorčí komise
  • správní rada
  • valné shromáždění
  • předseda, místopředseda
  • manažer

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Kamil Štětař Pivín č. 234, PSČ 798 24 předseda 01.01.2018
Ing. Vlastimil Michlíček Trávníky 433, Nezamyslice,
PSČ 798 26
místopředseda 28.11.2018
Alena Wagnerová Tištín 230, PSČ 798 29 místopředseda 16.12.2010

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.

Předmět činnosti svazku obcí:

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a) propagace svazku a jeho zájmovém území
b) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c) oblasti sociálních služeb,
d) oblasti zdravotnictví,
e) oblasti vzdělávání a školství,
f) oblasti rozvoje kultury,
g) požární ochrany,
h) ochrany životního prostředí,
i) rozvoje cestovního ruchu,
j) podpory podnikání,
k) zajištění dopravní obslužnosti,
l) administrativní činnosti

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnosti svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.


Poslední změna 05. 02. 2019 12:20:40