Mikroregion Němčicko

IČ: 69724326
Vznik: 27.08.1999
Sídlo svazku obcí: Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou

Orgány svazku obcí:

 • dozorčí komise
 • správní rada
 • valné shromáždění

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Kamil Štětař Pivín č. 234, PSČ 798 24 předseda 01.01.2018
Jan Vrána Pivín 229, PSČ 798 24 místopředseda 27.02.2015
Alena Wagnerová Tištín 230, PSČ 798 29 místopředseda 16.12.2010
Vlastimil Michlíček Trávníky 433, Nezamyslice,
PSČ 798 26
člen správní rady 27.02.2015
Ladislav Sypko Doloplazy 55, PSČ 798 26 člen správní rady 16.12.2010

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku obcí a člen správní rady nebo místopředseda svazku obcí a člen správní rady.

Předmět činnosti svazku obcí:

Hlavním cílem sdružení je:

 1. Vytvořit efektivně fungující management mikroregionu, který se bude cílevědomě zabývat zajišťováním koncepčních a koordinačních funkcí při naplňování rozvojových záměrů mikroregionu.
 2. Vytvořit orgán, který bude zastupovat mikroregion navenek tak, aby mohl tento celek vstoupit do povědomí jiných subjektů (podnikatelská sféra, orgány státní správy, orgány místní správy, obyvatelstvo atd.).
 3. Vytvořit předpoklady pro snižování nákladů na výkon vybraných, zejména pak integrovaných, samosprávných funkcí a činností u jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku.
 4. Zajistit vliv na formování styly života spoluobčanů, jenž odpovídá zvykům, zvyklostem a způsobu života v daném období a v tomto mikroregionu, jenž je schopen přejímat vymoženosti současnosti i budoucnosti.

Předmět činnosti sdružení tvoří:

 1. zastupování mikroregionálních zájmů na vyšších úrovních veřejné správy,
 2. vytváření podnětů pro občany a instituce, podpora jejich nápadů a záměrů užitečných pro rozvoj obce i mikroregionu,
 3. vytváření podnětů pro hospodářské aktivity ve všech oborech schopných rozvoje v dané lokalitě,
 4. spolupráce a pomoc při všech činnostech důležitých pro rozvoj obce či mikroregionu od nápadu k realizaci,
 5. zprostředkování hospodářské spolupráce při usídlování firem, zakázek, ev.grantů a dotací směřujících do mikroregionu,
 6. poskytování poradenství pro všechny firmy, občanské iniciativy, obce, organizace i jednotlivé občany v souvislosti s činností sdružení pro mikroregion,
 7. organizování spolupráce bez ohledu na ohraničení jednotlivých oborů činnosti, výměna zkušeností, odborná příprava a školení,
 8. spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktů na okresní, národní i nadnárodní úrovni,
 9. získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní i fyzické kultury obyvatel mikroregionu Němčicko, ať už vlastními či sjednanými kapacitami,
 10. vytváření podmínek pro formulování a stanovení společných zájmů v mikroregionu a způsobu řešení případných konfliktů,


Poslední změna 22. 01. 2018 14:49:47

© Krajský úřad Olomouckého kraje