Mezinárodní konference ke spotřebitelskému vzdělávání

06. 11. 2018

Dne 19. 11. 2018 se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR koná Mezinárodní konference ke spotřebitelskému vzdělávání dětí a mládeže. Konference je přístupna odborné i laické veřejnosti, každému, koho zajímá, jak přistupují ke spotřebitelskému vzdělávání v různých zemích EU, ale také jaké konkrétní projekty a přístupy se osvědčily v praxi. Na konferenci vystoupí zástupci Evropské komise, zodpovědných ministerstev, škol, spotřebitelských organizací, atd. Příspěvky anglicky hovořících hostů budou tlumočeny do češtiny.

Bližší informace o konferenci včetně programu a přihlašovacího formuláře naleznete zde: https://sehnalova.cz/mezinarodni-konference-ke-spotrebitelskemu-vzdelavani-deti-a-mladeze-2.asp


Poslední změna 06. 11. 2018 09:48:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje