Město Šumperk má novou monitorovací stanici ovzduší

12. 09. 2017

Město Šumperk pořídilo v rámci projektu „Pořízení pozaďové monitorovací stanice pro město Šumperk“ novou monitorovací stanici, která se nachází na hřišti základní školy v ulici Vrchlického.

Pořízení nové monitorovací stanice umožní získání podrobných dat o imisní situaci, lepší hodnocení zdravotních rizik vyplývajících ze znečišťování ovzduší na území města, umožní přesnější odhady původců znečištění a cílené působení na provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší,“ sdělil místostarosta města Šumperka Jan Přichystal.

Prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách (sekce Občan - Kvalita ovzduší) města lze sledovat například teplotu a tlak vzduchu, koncentraci prachových částic, rychlost větru, globální záření a další zajímavá data. V uvedené webové aplikaci lze zjistit také aktuální index kvality ovzduší.

Stanice je začleněna do celostátní monitorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu. Stavba stanice byla pořízena za necelé 3 miliony korun, z toho 85 % činila dotace ze Státního fondu životního prostředí z operačního programu Životní prostředí. 

Zdroj: MěÚ Šumperk

Město Šumperk má novou monitorovací stanici ovzduší
Město Šumperk má novou monitorovací stanici ovzduší


Poslední změna 12. 09. 2017 13:51:51

© Krajský úřad Olomouckého kraje