Lékařská pohotovostní služba v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj zajišťuje v souladu s § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění ve spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb lékařskou pohotovostní službu v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství. Poskytovateli uvedených pohotovostních služeb jsou Fakultní nemocnice Olomouc, Středomoravská nemocniční a.s., odštěpné závody Nemocnice Prostějov, Nemocnice Přerov a Nemocnice Šternberk, Jesenická nemocnice a.s., Nemocnice Šumperk a.s. a Nemocnice Hranice a.s. Informace o době, ve které je lékařská pohotovostní služba poskytována, jsou uvedeny níže.

Lékařská pohotovostní služba v oboru zubní lékařství je na Šumpersku a Jesenicku zajišťována ve spolupráci s Oblastní stomatologickou komorou Šumperk o sobotách, nedělích a svátcích v době od 8:00 do 12:00 hodin dle níže přiloženého rozpisu.

 

Soubor typu xlsLékařská pohotovostní služba v Olomouckém kraji v roce 2020(45,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsZubní LPS Jeseník 2020(48 kB)XLS | PDF
Soubor typu xlsZubní LPS Šumperk 2020(63 kB)XLS | PDF

Kontakty

Magda Szymszová

referent pro Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
Odbor zdravotnictví
oddělení správních činností ve zdravotnictví
   585 508 579 m.szymszova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, patro 11.p, kancelář: 1120


Poslední změna 18. 07. 2019 09:48:26