Kupte si pastelku „umění žít ve tmě“

02. 10. 2017

Ve středu 11. října proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 18. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Bílá pastelka s nápisem „umění žít ve tmě“ připomíná bílou hůl a orientaci při ztrátě zraku.  Bílá hůl není jen symbolem slepoty, ale je především symbolem důstojného života nevidomých a prostředek na cestě k samostatnosti.

Občané Olomouce, stejně jako obyvatelé jiných měst na celém území republiky, budou mít příležitost koupit si bílou pastelku a podpořit služby pro zrakově postižené, které poskytuje obecně prospěšná společnost Tyfloservis a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Regionální střediska obou organizací sídlí v Olomouci na ulici I. P. Pavlova 69 (budova Jalta, tel: 585 428 111)). Bezplatné služby jsou dostupné všem, kteří mají v dospělém věku vážné potíže s viděním.

Dobrovolníci v tričkách s logem sbírky budou nabízet veřejnosti ke koupi za 30,- Kč bílou pastelku (s bílou nebo i barevnou tuhou). Každá dvojice bude vybavena zapečetěnou kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na požádání předloží osvědčení o konání sbírky. V Olomouci vyjde do ulic více než 100 dobrovolníků.

Výtěžek sbírky podpoří služby, které poskytuje obecně prospěšná společnost Tyfloservis a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR na výuku dospělých zrakově postižených v celém Olomouckém kraji. Tyfloservis nabízí zrakově postiženým občanům bezplatné služby při nácviku dovedností nezbytných pro plnohodnotný život např. orientace v prostoru, čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici bez zraku, nácvik vlastnoručního podpisu a nácvik jakýchkoli sebeobslužných dovedností. Výuka probíhá často u klienta v domácím prostředí, bere do úvahy potřeby a možnosti zrakově postiženého člověka. Častým důvodem návštěvy v Tyfloservisu je výběr vhodné optické pomůcky, která umožní opětovné čtení, pokud brýle již nepomáhají. Kromě služeb Tyfloservisu podpoří sbírka celostátní projekty Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých např. výcvik vodicích psů nebo vydávání časopisu pro nevidomé, ale i služby přímo v Olomouci např. sociálně právní poradenství a volnočasové aktivity.

V roce 2016 činil výtěžek sbírky v celé republice více než 2 miliony korun.

Organizátoři děkují všem dárcům i dobrovolníkům. Více informací na www.bilapastelka.cz, www.tyfloservis.cz, www.sons.cz


Poslední změna 02. 10. 2017 07:47:01

© Krajský úřad Olomouckého kraje