Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice

14. 11. 2023

V Olomouci opět zasedala Regionální stálá konference (RSK). Ve středu 8. listopadu se na ní sešli zástupci kraje, měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelského sektoru, univerzity, úřadu práce nebo místních akčních skupin. Hlavním účelem jednání bylo informování se o možnostech a čerpání evropských dotací na území kraje.

„Účastníci byli seznámeni s aktuálními informacemi z čerpání plánu Regionálního akčního plánu Olomouckého kraje, pro který jsou vyčleněny finanční prostředky, takzvané obálky. Ty regionální jsou určeny pro realizaci projektů týkajících se silnic druhé třídy, deinstitucionalizace sociálních služeb, zdravotnické záchranné služby a středních škol. Podporovanou novinkou budou zanedlouho také speciální školy,“ popsal hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Na konferenci dále zazněly aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj, členové projevili velký zájem o nově připravovaný národní dotační titul na podporu hospodářsky a sociálně ohrožených území. Nedílnou součástí debaty byl také rozvoj vzdělávání a energetika.

„Před půl rokem byla na minulém jednání ustanovena pracovní skupina Energetika při RSK. Na této schůzce jsme poprvé předávali všem zástupcům důležité informace – týkající se prvních třech jednání pracovní skupiny Energetika a prioritních oblastí zájmu Olomouckého kraje včetně plánů na ustanovení plánované Energetické agentury. Aktuální energetická situace je důležité téma, o kterém je potřeba nejen jednat, ale hlavně konat,“ dodal radní pro evropské projekty a investice Petr Lysek.

	Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice
	Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice
	Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice
	Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice
	Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice
	Krajští představitelé jednali o evropských dotacích, rozvoji ohrožených území, vzdělávání a energetice


Poslední změna 14. 11. 2023 11:05:02