Kraj poskytne dotace na vzdělávání trenérů

19. 05. 2015

Trenérům kolektivních sportů pomůže se získáním trenérské licence dotační program Olomouckého kraje.

O dotaci na podporu získání trenérského vzdělání mohou žádat fyzické osoby. Cílem krajského programu je zvýšit počet kvalifikovaných trenérů u kolektivních sportů v regionu, a to zejména u mládeže.

Termín pro podávání žádostí je stanoven od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 do 14:00 hodin.

Žádosti a ostatní informace k problematice poskytování příspěvků v oblasti podpory na získání trenérského vzdělání naleznou zájemci na webu Olomouckého kraje zde

Kraj poskytne dotace na vzdělávání trenérů


Poslední změna 19. 05. 2015 08:38:22