Kraj podpoří zahraniční spolupráci

20. 01. 2015

Olomoucký kraj letos opět podpoří zahraniční spolupráci vypsáním dotačního programu. Rada Olomouckého kraje na podporu rozvoje zahraničních vztahů vyčlenila částku 400 tisíc korun. Samospráva z nich bude přispívat pořadatelům zajímavých mezinárodních akcí zaměřených na školství a vědu, sport, kulturu, sociální a zdravotní péči, cestovní ruch a lázeňství.

Program pro rozvoj zahraničních vztahů kraje funguje již pátým rokem a pomáhá těm, kdo plánují spolupráci s partnerem mimo ČR, ale chybí jim potřebné finance. Zástupci organizací, které se svými žádostmi uspěly, získali nové kontakty a zkušenosti, zlepšili si znalost cizích jazyků, zvýšili kulturní rozhled nebo aktivně využili volný čas. Program se soustředí převážně na spolupráci s partnerskými regiony kraje. V loňském roce například fotbalový klub FK STOMIX Žulová s finančním příspěvkem od Olomouckého kraje uspořádal turnaj starších přípravek, kterého se účastnil i tým z Opolského vojvodství.

Kraj bude na jednotlivé projekty přispívat maximálně částkou 30 tisíc korun. Podpoří přitom žádosti mající za cíl rozvíjet spolupráci s partnerskými regiony kraje. Těch je celkem devět. Patří k nim polské Opolské vojvodství, německý okres Würzburg, italská provincie Reggio Emilia a maďarská župa Baranya. Dále pak region Jižní Dánsko, srbská autonomní oblast Vojvodina, ruská Kostromská oblast, region GRADD v americkém Kentucky a město Ganja v Ázerbájdžánu. V současnosti se intenzivně pracuje na navázání oficiálních vztahů s čínskými provinciemi Jün-nan a Fu-ťien.

Termín vyhlášení: 19. 1. 2015

Termín podávání žádostí: do 27. 2. 2015

Bližší informace naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje zde nebo vám je poskytne kontaktní osoba:

Josef Tetera – Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc (585 508 211, j.tetera@kr-olomoucky.cz)


Poslední změna 20. 01. 2015 13:45:09