Kraj dokončuje silniční obchvat u Domaželic

12. 08. 2013

Hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil se v úterý 13. srpna osobně seznámil s průběhem stavebních prací při budování silničního obchvatu kolem obcí Čechy a Domaželice na Přerovsku. Uvedení nové komunikace do předčasného užívání se předpokládá na konci letošního měsíce září.

„Stavba silničního obchvatu za více než 360 milionů korun patří k největším dopravním investicím Olomouckého kraje. Odklonění dopravy mimo obce přispěje ke zlepšení životního prostředí a zároveň sníží nebezpečí dopravních nehod,“ řekl hejtman Jiří Rozbořil.

Nový obchvat na silnici II/150 o celkové délce 3,98 kilometrů zasahuje do katastrálního území obcí Želatovice, Prusy, Čechy, Domaželice a navazuje na obchvat Želatovic. Vyžadoval vybudování pěti nových mostů, další stávající most museli stavbaři prodloužit. Zrekonstruovali také části místních komunikací u obce Prusy a propojení z místa obchvatu do obce Čechy. Součástí investiční akce jsou také nové autobusové zastávky u obce Prusy jako náhrada za původní zastávky na komunikaci II/150. Důležitou součástí je i výstavba protihlukové stěny v těsné blízkosti obchvatu kolem domů obce Domaželice.

„Jako oprávněný jsme vyhodnotili požadavek obcí Domaželice a Líšná a rozhodli jsme dodatečně zařadit do stavby rovněž světelný přechod pro chodce za zhruba 1,3 milionu korun, který umožní bezpečnější a snadnější pohyb občanů mezi oběma obcemi,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil. V těchto dnech se na stavbě připravuje pokládka finální obrusné vrstvy, dokončují se nově vybudované mosty a protihluková stěna, budují se krajnice a probíhají terénní a vegetační úpravy. Ve druhé polovině září pak bude instalováno nové dopravní značení a k 30. září 2013 se předpokládá uvedení nového obchvatu do předčasného užívání. Následovat budou už jen dokončovací práce zejména na návazných polních cestách, když smluvní termín dokončení stavby je k 30. listopadu 2013.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem EUROVIA CS, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a STRABAG. Projekt obchvatu vypracovala přerovská společnost PRINTES-ATELIER.

Základní kámen stavby obchvatu položil hejtman Olomouckého kraje 26. března 2012.

cechy-domazelice-53.jpg
cechy-domazelice-52.jpg
cechy-domazelice-55.jpg
cechy-domazelice-57.jpg
cechy-domazelice-49.jpg
cechy-domazelice-46.jpg
cechy-domazelice-42.jpg
cechy-domazelice-38.jpg
cechy-domazelice-36.jpg
cechy-domazelice-35.jpg
cechy-domazelice-14.jpg
cechy-domazelice-12.jpg
cechy-domazelice-10.jpg
cechy-domazelice-30.jpg
cechy-domazelice-29.jpg
cechy-domazelice-17.jpg
cechy-domazelice-23.jpg
cechy-domazelice-16.jpg
cechy-domazelice-18.jpg
cechy-domazelice-5.jpg
cechy-domazelice-62.jpg
cechy-domazelice-27.jpg


Poslední změna 13. 08. 2013 13:02:46