Jste obec přátelská rodině a seniorům? Můžete se zapojit do soutěže

18. 04. 2024

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“ směřuje k podpoře aktivit na komunální úrovni, které mají za cíl posílení rodinných vztahů, komunitní soudržnosti a péče o seniory. Finanční příspěvek přidělovaný v rámci soutěže je určen pro obce, které se aktivně angažují v budování přátelského prostředí pro své občany.

„Soutěž je zaměřena na podporu různorodých skupin, a to včetně mladých lidí plánujících založení rodiny, úplných i neúplných rodin s dětmi, vícegeneračních rodin, pěstounských rodin a rodin se specifickými potřebami. Také se zaměřuje na podporu seniorů, včetně těch s omezenou pohyblivostí či zdravotním postižením,“ uvedl Ivo Slavotínek, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Soutěž organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a je členěna do několika kategorií podle velikosti sídla. Vloni se do projektu zapojilo přes 70 obcí z celého Česka, nejúspěšnější z nich si mezi sebe rozdělily 15 miliónů korun.

„Mezi loňské vítězné obce a města z Olomouckého kraje patří obec Dřevohostice, obec Vrchoslavice, statutární město Olomouc, obec Křtomil a město Jeseník,“ dodal náměstek Slavotínek.

Finanční podpora, která bude v rámci soutěže udělována, cílí na inovativní projekty a aktivity. Patří mezi ně např. prorodinné a proseniorské akce, podpora sousedského života, rozvoj dobrovolnictví či realizace auditu přátelského prostředí pro rodiny a seniory.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce České republiky. Ty se hlásí jako celek zahrnující všechny své místní části. Výjimku tvoří statutární města, která se mohou přihlásit pouze jako samostatné městské části či obvody.

Žádosti o finanční příspěvek je možné zasílat do 10. května 2024 do datové schránky sc9aavg s označením
"K rukám: odbor 26" a doplnění předmět zprávy: Obec přátelská rodině a seniorům 2024 – název obce. Současně je žadatel povinen informovat vyhlašovatele o podání žádosti prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@mpsv.cz.

Podrobné informace včetně žádosti a metodiky naleznete na webových stránkách.

MPSV


Poslední změna 18. 04. 2024 09:21:20