Jaroslav Lakomý ze Štítů obdržel titul Nositel tradice lidových řemesel

20. 09. 2017

V sobotu 9. září 2017 převzal Jaroslav Lakomý ze Štítů z rukou náměstkyně ministra kultury Anny Matouškové ocenění Nositel tradice lidových řemesel za obor své profesní činnosti, kterým je pokrývačství tradičními krytinami. Stalo se tak u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví ve východočeské Chrudimi. S oceněním je spojena finanční odměna ve výši 50 000 Kč, kterou se však Jaroslav Lakomý rozhodl v plné výši věnovat na dobročinné účely; konkrétně Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc na léčbu onkologicky nemocných dětí.

Prestižní celostátní titul, jenž je českou verzí projektu UNESCO s názvem Žijící lidské poklady, uděluje ministr/ministryně kultury těm řemeslníkům, kteří dokonale ovládají technologie rukodělné lidové výroby ohrožené zánikem a významnou měrou se podílí na jejich uchování a předání následovníkům. Od roku 2001 bylo takto oceněno již 69 řemeslníků, z toho čtyři z Olomouckého kraje: kromě letošního laureáta to byla v roce 2006 Miroslava Zatloukalová z Brodku u Konice (obor: práce z lýka a slámy), v roce 2010 Alfred Stawaritsch z Kostelce na Hané (zpracování kovu − tradiční kovářství) a v roce 2013 Jarmila Vítoslavská z Troubek (výroba tradičních hanáckých krojů).

Jaroslav Lakomý se narodil v roce 1951 ve Štítech. Vyučil se pokrývačem na učilišti v Ostravě; praxi vykonával u svého dědečka Josefa Lakomého, mistra pokrývačského řemesla, který vyučil řemeslu i otce laureáta. V rodině, kde se řemeslo dědilo a stále dědí z otce na syna již neuvěřitelných 150 let, se vždy věnovali pokrývání střech tradičními krytinami, šindelem a břidlicí (ale i mědí), při dodržení tradičních technologických postupů. Dané krytiny byly, díky svým vlastnostem a relativní dostupnosti, až do počátku 20. století nejběžnějšími variantami pokrytí střech na Šumpersku a Jesenicku. Postupem doby byly nahrazeny krytinami lehčími, sériově vyráběnými, a tudíž i pro širší veřejnost finančně dostupnějšími.

Jaroslav Lakomý během půlstoletí své činnosti opravil a pokryl střechy na 200 památkově chráněných objektů, zejména na území Olomouckého kraje. Pracoval však např. také na katedrále sv. Víta v Praze, ale i v Rakousku a Německu. Od roku 2014 je v důchodu, ale i nadále se řemeslu věnuje. Veškeré své zkušenosti a znalosti předal a stále předává synovi Jaroslavu Lakomému ml. (*1978), který se řemeslu také věnuje a pokračuje v nepřerušené rodové tradici trvající již pět generací. V prosinci 2015 získal Jaroslav Lakomý st., na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje, krajský titul Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje, což je regionální obdoba celostátního ocenění.

​K propagaci své práce nepoužívá Jaroslav Lakomý st. žádnou reklamu. Jeho jedinou reklamou, a zároveň veřejnou prezentací, je kvalitní pokrývačská práce na více než 200 objektech; nezpochybnitelnou vizitkou je i fakt, že nikdy nemusel řešit žádnou stížnost na kvalitu své práce (tj. reklamaci). Svým precizním rukodělným uměním se tak podílí, jako jeden z posledních v daném oboru, na dobré řemeslnické pověsti regionu Olomouckého kraje (nejen) v České republice. I z tohoto pohledu je tedy titul Nositel tradice lidových řemesel skutečně ve správných rukou.

 

Mgr. Josef URBAN

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci

(Autor příspěvku byl předkladatelem nominace Jaroslava Lakomého na ocenění Nositel tradice lidových řemesel)

JAROSLAV LAKOMÝ ZE ŠTÍTŮ OBDRŽEL TITUL NOSITEL TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL


Poslední změna 20. 09. 2017 11:50:36

© Krajský úřad Olomouckého kraje