Informační semináře pro žadatele o granty v programu Active Citizens Fund

15. 10. 2019

Ve středu 9. října začala série informačních seminářů pro žadatele o základní granty v programu na podporu aktivní občanské společnosti Active Citizens Fund. Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

Základní granty ve výši od 8 000 do 85 000 eur budou rozděleny na 1 – 2,5 leté projekty, které povedou k podpoře aktuálních témat v daných zaměřeních programu. Výzva je otevřena do 2. prosince 2019, do 12 hodin.

Semináře pro žadatele organizuje konsorcium tří neziskových organizací: Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Semináře proběhnou v Olomouci (16. 10.) v Ústí nad Labem (22. 10.) a v Karlových Varech (24. 10.). Přihlásit se můžete níže. Semináře mají žadatelům, a to i méně zkušeným a menším neziskovým organizacím, pomoci orientovat se ve vypsaných výzvách a ujasnit si, jak podat žádost s veškerými náležitostmi. 

Informační semináře pro žadatele základních grantů se uskuteční v Olomouci, Ústí nad Labem a Karlových Varech. Hlásit na semináře se můžete prostřednictvím formuláře na odkazech níže:

Olomouc: středa 16. 10. 2019 od 10 hodin v aule Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Křížkovského 511/10

Registrace: https://1url.cz/6MPQ6

Ústí nad Labem: úterý 22. 10. 2019 od 10 hodin v Central Node, Masarykova 3127/28

Registrace: https://1url.cz/tMPQ8

Karlovy Vary: čtvrtek 24. 10. 2019 od 10 hodin v Lidovém domě, Školní 358/7

Registrace: https://1url.cz/qMPQm

Jedním z hlavních cílů programu Active Citizens Fund je podpora neziskových organizací nehledě na jejich velikost a zkušenosti. Abychom tohoto cíle dosáhli, chceme oslovit organizace působící ve strukturálně postižených regionech či malé a méně zkušené organizace, které nemají s psaním žádostí o grant ještě velké zkušenosti, ale jsou přesto důležitými hráči v tematických oblastech programu. Právě těmto organizacím chceme program zpřístupnit a povzbudit je v tom, aby o grantový příspěvek žádaly. Podpora méně zkušených neziskových organizací ze všech regionů ČR je velmi důležitá pro rozvoj občanské společnosti, rozšiřování jejího dosahu a udržitelnost sektoru. 

V návaznosti na informační seminář o programu pořádáme i seminář zaměřený na přípravu a řízení projektů pro méně zkušené organizace občanské společnosti. V odkazu níže můžete zjistit, zda vaše organizace spadá do kategorie organizací méně zkušených a zároveň se na seminář i registrovat. Semináře časově navazují na výše zmíněné informační semináře pro žadatele o základní granty: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeVg7TNQnkZjcloWs-WV10nCmtw9cXzCpM23JBYETq1CfBgQ/viewform?usp=sf_link

Aktuálně v programu Active Citizens Fund běží další dvě výzvy. Do 4. 11. do 12:00 hod. je možné přihlásit o systémový grant s maximální výší finanční podpory 250 000 eur. Průběžně je otevřená výzva Fondu bilaterální spolupráce. Více informací získáte na webu programu: www.activecitizensfund.cz

Soubor typu pdfActive Citizens Fund - grantová výzva(231,3 kB)stáhnout


Poslední změna 15. 10. 2019 09:03:35