Informace pro starosty o postupu starosty při zaslání návrhu na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

26. 11. 2019

Problematika vzniku a zániku mandátu, nastupování náhradníků, nové volby do zastupitelstev obcí je řešena v hlavě VI zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obecně platí, že člen zastupitelstva může rezignovat na mandát člena zastupitelstva, náhradník může rezignovat na postavení náhradníka. V ust. § 58 zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny důvody pro vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce. Starosta obce (místostarosta obce) zasílá nejpozději do 30 dnů od vzniku důvodu pro vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce. Bližší informace pro postup starosty v takových případech je uveden v postupu volebních organů při vyhlášení nových voleb (viz. níže).

Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje:

Ing. Peter Garláthy

vedoucí oddělení správních činností
Odbor majetkový, právní a správních činností
telefon: 585 508 534, 724 058 917
e-mail: p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, patro: 13p. kancelář: 1306

Soubor typu docxVzor návrhu starosty na vyhlášení nových voleb(17,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPostup volebních orgánů při vyhlášení nových voleb (zdroj MV ČR)(59,3 kB)stáhnout


Poslední změna 26. 11. 2019 19:25:24