Informace pro poskytovatele sociálních služeb

04. 07. 2018

Pokud byla příjemci v roce 2017 poskytnuta dotace v rámci Podprogramu č. 1 v celkové výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna 2018 roku poskytovateli dotace:

  1. výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě příjemců, na které se podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost ověřování účetní závěrky auditorem,
  2. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě ostatních příjemců.

Výrok nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument, nikoli jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení poskytovatel nevyžaduje).

V případě, že příjemce dotace nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujícím období.

Výrok nebo vyjádření auditora zasílejte na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje.


Poslední změna 04. 07. 2018 12:04:25

© Krajský úřad Olomouckého kraje