Informace pro poskytovatele sociálních služeb

14. 05. 2018

Příjemci dotace je umožněno do 31. 5. 2018 opravit v aplikaci KISSoS podklady pro finanční vypořádání dotace a pro výpočet výše vyrovnávací platby, podané předepsaným způsobem do 25. 1. 2018 (za rok 2017).

Tyto formuláře je nutno po opravě údajů opět podat (připojením elektronického podpisu je stav formulářů převeden na "PODANÝ"). Ze strany kraje bude formulář po formální kontrole uzavřen (převeden do stavu "UZAVŘENÝ").


Poslední změna 14. 05. 2018 13:49:31

© Krajský úřad Olomouckého kraje