Informace pro poskytovatele sociálních služeb

29. 03. 2018

Doplňující informace:

Upozorňujeme, že za každou organizaci se podává pouze jedna ŽÁDOST. Jednotlivé služby, na které organizace žádá dotaci, se přidávají přímo v této ŽÁDOSTI v části 6., Příloha 1, a to prostřednictvím „tlačítka“ – přidat záznam.


Poslední změna 29. 03. 2018 08:22:18

© Krajský úřad Olomouckého kraje