Informace pro poskytovatele sociálních služeb

07. 03. 2018

V současné době jsou ze strany KÚOK zpracovávány smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Podprogramu č. 1. Pro užavření smlouvy je nutno ze strany příjemce doložit:

  1. Potvrzení, že poskytovatel sociálních služeb nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení a příslušným finančním úřadům – tato potvrzení nesmí být starší 3 měsíců a

  2. čestné prohlášení, že poskytovatel sociálních služeb nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, a rozpočtu územního samosprávného celku.

  3. Obce k této smlouvě připojí na samostatné listině doložku o schválení poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy příslušným orgánem příjemce.

Čestné prohlášení je ke stažení zde.

Smlouva bude považována za uzavřenou doručením na KÚOK za předpokladu, že k ní budou přiloženy tyto povinné přílohy.


Poslední změna 07. 03. 2018 09:39:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje