Informace pro poskytovatele sociálních služeb

28. 02. 2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/9/41/2017 ze dne 26. 2. 2018 schválilo poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb v Podprogramu č. 1 Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2018; tedy ze státní účelové dotace poskytnuté Olomouckému kraji na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na rok 2018.

Výsledky dotačního řízení a znění vzorových smluv jsou zveřejněny zde.


Poslední změna 28. 02. 2018 15:30:43

© Krajský úřad Olomouckého kraje