Informace pro poskytovatele sociálních služeb

22. 12. 2017

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/8/58/2017 ze dne 18. 12. 2017 schválilo dílčí úpravu Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2018, Podprogramu č. 2. Tato úprava umožňuje podání žádosti o dotaci v rámci Podprogramu č. 2 rovněž sociálním službám, které jsou financovány prostřednictvím individuálního projektu Olomouckého kraje „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, který je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru a rovněž v příslušné sekci webu - zde.

Soubor typu pdfDodatek č. 1 k Programu(351,2 kB)stáhnout


Poslední změna 22. 12. 2017 08:36:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje