Hejtman se setkal se srbskými a českými studenty

27. 10. 2014

Hejtman Olomouckého kraje se v pátek 24. října zúčastnil neformálního setkání s mladými aktéry česko-srbského vzdělávacího projektu Mezinárodní akademie HEPY. Cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi mládeží z Olomouckého kraje a Vojvodiny.

Společného setkání se zúčastnilo deset českých a stejný počet srbských studentů, kteří hejtmanovi poděkovali za dlouholetou podporu česko-srbské spolupráce.

„Olomoucký kraj dlouhodobě napomáhá rozvoji mezinárodního partnerství v oblasti práce s mládeží,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil. „Každoročně přispíváme částkou 200 tisíc korun na společný tábor pro české a srbské děti v Ochoze u Konice a podporujeme i další projekty pro mládež,“ dodal.

Například v loňském roce kraj finančně podpořil projekt Volný čas mládeže – společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu, jehož smyslem bylo vytvořit systém smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Stabilní podpora spolupráce vedla také ke spuštění vzdělávacího projektu Mezinárodní akademie HEPY. V rámci tohoto projektu akademie využívá metod neformálního vzdělávání studentů jako ideálního prostředku k posílení schopnosti realizovat své osobní záměry a uplatnit se na trhu práce.

Mezi Olomouckým krajem a autonomní oblastí Vojvodina v Srbsku existuje partnerství již od roku 2003. Mezi hlavní pilíře spolupráce patří práce s mládeží, na kterou se zaměřuje rovněž organizace HEPY.

Více informací o projektu naleznete zde.

img-2144.jpg
img-2212.jpg
img-2132.jpg
img-2274.jpg


Poslední změna 27. 10. 2014 14:25:08