Euroregion Praděd otevřel žadatelům další kolo výzvy v rámci Fondu mikroprojektů

14. 12. 2017

Euroregion Praděd jako správce Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko zahájil 5. kolo výzvy. Žadatelé z vymezeného území působnosti mohou nyní předkládat svoje projektové žádosti zaměřené na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti  nebo projekty na spolupráci institucí a komunit.  V mikroprojektech typu A, B i C lze realizovat vhodné aktivity pro prioritní osy 2 a 4 v souladu se Směrnicí pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

Termín sběru projektových žádostí je stanoven na 26. 2. 2018. O podpoře projektů rozhodne Euroregionální řídící výbor, který zasedne v měsíci květnu 2018. Do tohoto termínu nesmí být realizace projektu předloženého do 5. kola výzvy ukončena.

Znění výzvy naleznete v příloze, dokumentaci na webových stránkách Euroregionu Praděd zde.


Poslední změna 14. 12. 2017 11:14:37

© Krajský úřad Olomouckého kraje