Euroregion Praděd otevřel 6. kolo výzvy a pořádá školení pro žadatele

06. 04. 2018

Správce Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko Euroregion Praděd zahájil příjem žádostí v rámci 6. kola výzvy. Termín sběru projektových žádostí je stanoven na 18. června 2018, následně v období září – říjen 2018 zasedne Euroregionální řídící výbor, který rozhodne o podpoře projektů. Předkládat projektové žádosti mohou žadatelé z podporovaného území ve všech typech mikroprojektů – A, B i C, jejichž aktivity jsou vhodné pro prioritní osy 2 a 4 v souladu se Směrnicí pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Veškerou dokumentaci včetně Směrnice pro žadatele naleznete na webových stránkách Euroregionu Praděd zde.

V souvislosti s vyhlášením 6. kola výzvy Euroregion Praděd pořádá školení pro žadatele Fondu mikroprojektů, které se koná v pátek 27. dubna 2018 v 9:00 ve Středisku kultury a vzdělávání ve Vrbně pod Pradědem. Budou prezentovány informace o Směrnici pro žadatele, výdajích projektu nebo informačním systému MS2014+. Bližší informace jsou k dispozici v přiložené pozvánce, mapu místa konání školení naleznete zde. Na školení se můžete přihlásit do 20. dubna 2018 na e-mailové adrese zdenka.jarmarova@europraded.cz nebo telefonicky na čísle 554 751 056. Kapacita školení je omezena na 30 osob.

 

Soubor typu pdfPozvánka na školení (423 kB)stáhnout


Poslední změna 06. 04. 2018 10:39:02

© Krajský úřad Olomouckého kraje