Dotazník k adaptační strategii Olomouckého kraje pro vedení měst a obcí

05. 01. 2022

Vážený pane primátore/starosto, tímto Vás prosíme o Váš názor, respektive hodnocení očekávaných rizik spojených se změnou klimatu.

Odpovědi z této ankety budou použity v analytické části právě zpracovávané Adaptační strategie Olomouckého kraje na klimatickou změnu. Řešení oblasti – hrozby, rizika a řešené oblasti.

Úvodní anketa slouží pro posouzení zranitelnosti území a stanovení priorit adaptační strategie Olomouckého kraje na změny klimatu.

Prosím ohodnoťte závažnost/význam, číslicí od 1 do 5 (čím větší hodnota, tím je daná oblast pro Vaši obec (město) důležitější, potřebná k řešení.

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi. Společně připravíme Olomoucký kraj na budoucí změny.

V případě dotazů se obracejte na zpracovatele dotazníku (Mgr. Pavla Šimáčková, MSc, pavla.simackova@upol.cz).

Dotazník k adaptační strategii Olomouckého kraje pro vedení měst a obcí naleznete ZDE.


Poslední změna 31. 03. 2022 09:44:52