Dopady změny klimatu? Olomoucký kraj už ví, jak na ně

10. 10. 2022

Prezentace Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu

Kdy: 29. listopadu 2022 od 15 hodin

Kde: Kongresový sál Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Dopady změny klimatu? Olomoucký kraj už ví, jak na ně

Olomoucký kraj se dlouhodobě zabývá problematikou adaptace na změnu klimatu s ohledem na viditelné projevy klimatické změny. Nárůst intenzity rizik, která jsou spojena nejčastěji s extrémními meteorologickými jevy způsobenými klimatickou změnou, představuje v současnosti jedno z nejvýraznějších ohrožení bezpečnosti přírodních a socioekonomických systémů ve všech vyspělých zemích. Problematika změny klimatu je částečně řešena v některých strategických dokumentech, doposud však chyběl ucelený přístup k problematice změny klimatu, který by vyhodnotil hlavní rizika pro Olomoucký kraj a který by byl základním podkladem pro návrhy postupů a aktivit, jak se uvedeným rizikům bránit, změnám se přizpůsobit či se na ně adaptovat tak, aby byly i přes tyto změny zachovány odpovídající podmínky pro hodnotný život obyvatel Olomouckého kraje. A právě tuto problematiku řeší čerstvě zpracovaná Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu. Tato strategie vychází ze základních tematických oblastí, které jsou řešeny v rámci národní Adaptační strategie ČR, přičemž popisuje přírodní a společensko-ekonomická specifika pro území Olomouckého kraje.

Pokud Vás téma změny klimatu v kraji zajímá, přijďte 29. listopadu od 15 hodin do Kongresového sálu Olomouckého kraje na prezentaci Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu, na které se můžete seznámit s cíli strategie a návrhy opatření v jednotlivých oblastech.

Pro potvrzení vaší účasti se obracejte na kontaktní osobu:

Bc. Jana Procházková j.prochazkova@olkraj.cz


Poslední změna 23. 11. 2022 10:47:17