Digitální věk knihovny nepohřbí. Udělá z nich centra

10. 05. 2018

Česko má nejhustší síť veřejných knihoven na světě. Jejich budoucnost v digitálním věku budou řešit společné diskuze u kulatého stolu. Jedna z nich se 16. května uskuteční v olomouckém vlastivědném muzeu. Olomoucký kraj podporuje stovky menších i velkých knihoven v regionu.

Besedy organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.

„Společným cílem bude urychlit proces proměny veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí,“ uvedla ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci Jitka Holásková.

Hejtmanství bude na jednání zastupovat náměstek pro oblast kultury a sportu František Jura. Postoj kraje je jasný.

„Knihovny vždycky patřily mezi důležitá kulturní centra měst i obcí a naším zájmem je, aby se tato jejich úloha nezmenšila, ale ještě více posílila,“ dodal náměstek Jura.

Olomoucký kraj letos navýšil podporu knihovnám o jeden a půl miliónu korun na celkových jedenáct a půl miliónu. Finance pomohou udržet chod zhruba pěti stovkám obecních a sedmi městským knihovnám. Nejvyšší příspěvek obdrží Vědecká knihovna v Olomouci, která regionální funkci ostatních knihoven koordinuje.

Digitální věk knihovny nepohřbí. Udělá z nich centra
Digitální věk knihovny nepohřbí. Udělá z nich centra


Poslední změna 10. 05. 2018 07:49:47

© Krajský úřad Olomouckého kraje